Ile kosztuje egzamin na certyfikat kompetencji przewoźnika?

Prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób związane jest z koniecznością posiadania licencji przewoźnika. Pierwszym krokiem do jego zdobycia jest certyfikat kompetencji przewoźnika. Jego uzyskanie wcale nie jest łatwe, ponieważ wiąże się z koniecznością otrzymania pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym.
By móc do niego przystąpić należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Jej wysokość podawana jest wraz z opłatą za wydanie certyfikatu.
Warto jednak wiedzieć, że koszt egzaminu uzależniony jest między innymi od tego, który raz dana osoba ubiega się o certyfikat.
Jeśli jest to pierwsze podejście do egzaminu, opłata wynosi 800 zł. Jeżeli zaś jest to drugie podejście (egzamin poprawkowy), opłata wynosi  500 zł. Kwoty nie są małe, dlatego warto solidnie przygotować się do egzaminu. Wiele osób, chcąc uniknąć sytuacji, w której będą musiały zapłacić dodatkowe 500 zł za egzamin poprawkowy, decydują się na skorzystanie z kursu na certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika. Dzięki profesjonalnym wykładom, przyswajanie wiedzy z obszernego zakresu obowiązującego na egzaminie jest efektywniejsze. Uczestnictwo w takich kursach nie jest jednak obowiązkowe. Zwiększa – dzięki rzetelniejszemu przygotowaniu poprzez usystematyzowanie wiedzy – na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie.
Pieniądze w ramach opłaty egzaminacyjnej należy przesłać na rachunek bankowy Instytutu Transportu Samochodowego.
Kiedy opłata egzaminacyjna nie jest obowiązkowa?

Opłata za egzamin nie dotyczy osób, które zwolnione (w całości lub częściowo) są z jego zdawania, na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wówczas należy uiścić opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości 300 zł.

Aktualne testy i zadania na egzamin na przewoźnika:

  testynaprzewoznika@onet.pl

  12306090